Sprzęt diagnostyczny

Sprzęt diagnostyczny

Gabinet nasz wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny m.in.:

  • autokeratorefraktometr  -  komputerowe badanie wzroku
  • perymetr komputerowy Medmont 700 - komputerowe badanie pola widzenia
  • tonometr aplanacyjny - pomiar ciśnienia śródgałkowego i innych
  • tonometr bezkontaktowy
  • pachymetr -  pomiar grubości rogówki
  • aparat USG
  • laser YAG
  • mikroskop konfokalny -  ocena śródbłonka rogówki