Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
Tonometria aplanacyjna

 Ciśnienie wewnątrzgałkowe zależy od stopnia równowagi między produkcją cieczy wodnistej a jej odpływem z gałki ocznej. U zdrowych osób za wartości prawidłowe ciśnienia wewnątrzgałkowego powszechnie uznaje się zakres 10–21 mm Hg. Ciśnienie wewnątrzgałkowe waha się w ciągu dnia (najwyższe jest w godzinach porannych). Jego średnie dobowe wahania nie przekraczają 5 mm Hg.

Do badania używa się tonometru aplanacyjnego wymagającego uprzedniego znieczulenia gałki ocznej kroplami.