Mikroskopia lustrzana

Mikroskopia lustrzana (mikroskop konfokalny)

Badanie oceniające śródbłonek rogówki, mierzące także grubość rogówki (pachymetria).

Urządzenie oblicza także gęstość komórek śródbłonka oraz zmian przed i po operacji zaćmy, przeszczepie rogówki itp.

 Laser Yag

Laser D-Las lo oferuje usunięcie zaćmy wtórnej (kapsulotomii tylnej), oraz wykonanie irydotomii, czyli otworu w tęczówce celem obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

 USG

Ultrasonografia w projekcji A

Badanie mierzy długość osiową gałki ocznej, głębokość komory przedniej. Jest niezbędne

Do obliczenia ( kalkulacji) mocy soczewki wewnątrzgałkowej, która zostanie wszczepiona do oka podczas zabiegu usunięcia zaćmy.

Badanie jest bezbolesne.