Mikroskopia lustrzana

Mikroskopia lustrzana

Badanie oceniające śródbłonek rogówki (endotelium), a także mierzące  grubość rogówki (pachymetria).

Urządzenie oblicza gęstość komórek śródbłonka oraz  ocenia zmiany przed i po operacji zaćmy, przeszczepie rogówki itp.