Mikroskopia lustrzana

Mikroskopia lustrzana (mikroskop konfokalny)

Badanie oceniające śródbłonek rogówki, mierzące także grubość rogówki (pachymetria).

Urządzenie oblicza także gęstość komórek śródbłonka oraz zmian przed i po operacji zaćmy, przeszczepie rogówki itp.