Komputerowe badanie pola widzenia

    To badanie polega na sygnalizowaniu przez chorego zauważenia punktu świetlnego wędrującego po czaszy perymetru. Wynik otrzymany w postaci komputerowego wydruku wskazuje na obecność ewentualnych ubytków w polu widzenia.

    Komputerowe badanie pola widzenia jest badaniem pozwalającym ocenić

  •  postęp choroby w przypadku jaskry,
  •  jak również badaniem pomagającym w diagnostyce wielu schorzeń okilistycznych i neurologicznych.
Przygotowanie do badania
  • Bardzo ważne jest, aby pacjent noszący okulary miał je ze sobą podczas badania i znał stopień uszkodzenia wzroku.
  • Badanie wymaga bardzo dużej uwagi i ścisłej współpracy ze strony pacjenta, gdyż na podstawie jego wypowiedzi wykreśla się pole widzenia.

Przeciwwskazania: Nie należy wykonywać badania po badaniu dna oka z użyciem leków rozszerzających źrenice.