Komputerowe badanie pola widzenia

Komputerowe badanie pola widzenia

To badanie polega na sygnalizowaniu przez chorego zauważenia punktu świetlnego wędrującego po czaszy perymetru. Wynik otrzymany w postaci komputerowego wydruku wskazuje na obecność ewentualnych ubytków w polu widzenia.

 Komputerowe badanie pola widzenia jest badaniem pozwalającym ocenić

  •  postęp choroby w przypadku jaskry,

  •  jak również badaniem pomagającym w diagnostyce wielu schorzeń okulistycznych i neurologicznych.

  • Badanie plamki i badanie widzenia obwodowego

Przygotowanie do badania

  • Bardzo ważne jest, aby pacjent noszący okulary miał je ze sobą podczas badania
  • Badanie wymaga bardzo dużej uwagi i ścisłej współpracy ze strony pacjenta, gdyż na podstawie jego wypowiedzi wykreśla się pole widzenia.

Przeciwwskazania: Nie należy wykonywać badania po badaniu dna oka z użyciem leków rozszerzających źrenice.